przejdź do głównego tekstu

This site functions best with JavaScript. Please enable JavaScript in your browser to experience all that this site has to offer.

Szukaj ofert pracy

Z UPS
masz
wpływ.

KARIERA W UPS

Logistyka to nie tylko systemy, łańcuchy dostaw czy zwyczajna infrastruktura. To zróżnicowany zespół ludzi, którzy z pasją angażują się w misję UPS. UPS Global Business Services wykracza poza fizyczne normy wysyłkowe. Budujemy relacje z klientami poprzez nasze codzienne wsparcie, by zapewnić im satysfakcję oraz wysoką jakość naszych usług. Wprowadzamy innowacje i usprawnianienia wszystkich procesów – od złożonych międzynarodowych sieci dystrybucyjnych po dostawy do lokalnych firm. Jest to idealna konfiguracja dla Ciebie jako naszego przyszłego pracownika – innowacyjnego, współpracującego i przedsiębiorczego, który jest gotowy, aby zapewnić naszą najwyższą jakość usług miliardom klientów na całym świecie. Dlatego nagrodzimy Cię wspaniałymi korzyściami, wesprzemy Cię gamą programów szkoleniowych i zachęcimy do rozwoju w ramach programu wewnętrznej promocji. Odkryj, jak wygląda kariera w UPS.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Zgodnie z filozofią UPS, najcenniejszym aktywem naszej firmy są pracownicy. Koncentrujemy się na rozwoju naszych pracowników, dlatego też przykładamy szczególną wagę do szkoleń. Oferujemy szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne, a także warsztaty organizowane wewnątrz firmy. Każdy pracownik ma również dostęp do portalu UPS University, który oferuje około 11 tysięcy szkoleń zarówno z zakresu umiejętności technicznych jak i kompetencji miękkich. Na UPS U możemy także korzystać z biblioteki z licznymi branżowymi pozycjami. Oferujemy dostęp do kursów, książek i filmów opracowanych przez ekspertów z różnych dziedzin.

Możliwości rozwoju, które oferujemy naszym pracownikom, poparte są również filozofią „We Promote from Within”. Aż 99% naszej kadry kierowniczej stanowią osoby wyłonione w ramach rekrutacji wewnętrznej. Dzięki temu mamy pewność, że osoby, które nami zarządzają doskonale znają nasze procesy i wartości, jakimi kieruje się UPS.

Ważnym elementem naszego rozwoju jest także zaangażowanie w działalność Komitetów. Funkcjonują u nas Komitet wolontariacki, sportowy, szkoleniowy, innowacyjny, socjalny i wiele innych. Dzięki nim możemy poznawać się nawzajem budując rozległe sieci kontaktów, możemy wymieniać się wiedzą, poszerzać nasze horyzonty i szukać inspiracji do poprowadzenia własnej kariery w satysfakcjonujący nas sposób.

RÓŻNORODNOŚĆ

Jako globalna firma prowadząca działalność w ponad 220 krajach, zdajemy sobie sprawę z otaczającej nas różnorodności. Ta świadomość pomaga nam dostarczać innowacyjne rozwiązania naszym klientom każdego dnia. Od zasobów biznesowych po rozwój przywództwa kobiet – zachęcamy i wspieramy wszystkich naszych pracowników, aby spotykali się i z łączącą ich pasją dążyli do celów. UPS przestrzega zasad uczciwego traktowania osób oraz rekrutacji, selekcji, szkolenia, promocji i wynagradzania w oparciu o zasługi, doświadczenie i inne kryteria powiązane z pracą. Nie dyskryminujemy żadnego kandydata ze względu na wiek, rasę, religię, płeć, niepełnosprawnosć, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Lady smiling

POLITYKA OTWARTYCH DRZWI

UPS stosuje też politykę otwartych drzwi. Każdy pracownik, który odczuwa potrzebę porozmawiania z członkiem kadry zarządzającej, może do niego przyjść, pomijając wszelkie zbędne formalności. Niemniej jednak pracownicy są zobowiązani do przestrzegania pewnej hierarchii. Natomiast naszym nadrzędnym celem jest budowanie profesjonalnych relacji wśród wszystkich pracowników, bez względu na ich kompetencje i zakres odpowiedzialności.

WORK-LIFE BALANCE

Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym pozwala nam łączyć rozwój zawodowy z realizowaniem prywatnych planów i pasji. Działalność w wielu organizacjach wewnątrz firmy daje nam możliwość złapania oddechu i oderwania się na moment od obowiązków, by wraz z innymi pracownikami zaagażować się w życie społeczności lokalnej lub po prostu miło spędzić czas. Nasi przełożeni rozumieją także nasze potrzeby. Jesteśmy po prostu ludźmi – Mamą, Tatą, Przyjacielem, Córką czy Synem bez względu na pełnione w firmie funkcje.

ATMOSFERA W PRACY

Jednym z atutow UPS jest dobra atmosfera w pracy. Po prostu. Dla nas nie jest to puste korporacyjne hasło. Dla nas dobra atmosfera to pomoc kolegom, szczery uśmiech, zwykła ludzka życzliwość czy miły komentarz po dobrze wykonanej pracy. Dobra atmosfera w pracy to już połowa sukcesu :).

Play Video: UPS Women in Logistics

ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE

Misją naszej firmy jest spełnianie potrzeb naszych klientów. Wszyscy pracownicy w pełni wykorzystują swój czas, umiejętności i kompetencje, aby zapewnić naszym klientom wysoki poziom zadowolenia i poczucie, że mają do czynienia z prawdziwymi profesjonalistami. Wiemy, że duża ilość czasu, jaką nasi pracownicy spędzają w pracy, wymaga uznania nie tylko w formie terminowo wypłacanego wynagrodzenia, ale również w postaci świadczeń pozapłacowych. W pełni zdajemy sobie sprawę ze znaczenia równowagi między życiem zawodowym i osobistym, dlatego też chcemy pomóc naszym pracownikom w jej zachowaniu oferując dofinansowanie do kart Benefit MultiSport i Benefit MultiKino.

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas równie ważne. Pracownicy mają więc możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie w GENERALI, w pełni finansowanego przez UPS. Każdemu pracownikowi UPS przysługuje także dostęp do prywatnych usług medycznych oferowanych przez placówki Grupy Lux Med, nasz pakiet jest w pełni finansowany przez pracodawcę. Natomiast osoby udające się w podróż służbową za granicę objęte są Programem SOS.

Myślimy także o przyszłości naszych pracowników. Oferujemy pracownikom dodatkowe świadczenie, jakim jest możliwość przystąpienia do sponsorowanego przez UPS programu emerytalnego (PPE). Każda osoba jest dla nas cenna w dłuższej perspektywie czasowej – bardzo ważne jest, byśmy czuli się bezpiecznie nie tylko dzisiaj, ale także jutro.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA

Back to Job Navigation (Benefits)

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Dla Spółki UPS odpowiedzialność społeczna oznacza więcej niż banalne wypisanie czeku. Wolontariat pracowniczy od lat był i jest integralną częścią kultury naszej firmy.

Naszą działalność biznesową prowadzimy w sposób zrównoważony. Dążymy do tego, aby zachować równowagę pomiędzy sukcesem ekonomicznym a odpowiedzialnością społeczną i dbałością o środowisko.

Fundacja UPS utworzona w 1951 roku, jest narzędziem charytatywnej działalności Spółki. Cele Fundacji są niezmienne: chcemy podnosić jakość życia w społecznościach, w których mieszkamy i pracujemy. Fundacja UPS dedykuje swoją pomoc oraz finansuje globalne programy filantropijne, wszedzie tam, gdzie jest taka potrzeba.

To właśnie nasi Pracownicy, którzy bezpośrednio stykają się z potrzebami społeczności, w których na co dzień mieszkają i pracują, wskazują cele Fundacji UPS.

UPS Polska oraz UPS Global Business Services kultywuje tradycję wolontariatu, dzięki czemu co roku setki UPSersów angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Dzięki naszemu wsparciu dziesiątki organizacji otrzymały granty pieniężne. Pozwoliło to na przeprowadzenie remontów, zapewnienie rozrywki podopiecznym lub po prostu wsparło codzienne funcjonowanie tych pożytecznych miejsc.

Nasi wolontariusze angażują się między innymi we wspieranie fundacji i instytuacji takich jak rodzinne domy dziecka, domy samotnej matki, schroniska dla zwierząt. Od wielu lat współpracujemy między innymi z fundacją Słonie na Balkonie, z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu, DKMS i wieloma innymi instytucjami. Bierzemy również czynny udział w charytatywnych akcjach takich jak np. Bieg Firmowy czy oddawanie krwi, prowadzimy liczne zbiórki m.in. środków czystości, materiałów szkolnych, darów dla schronisk dla zwierząt, angażujemy się w działania proekologiczne, jak Sprzątanie Świata i organizujemy kiermasze charytatywne. Rocznie przekazujemy ponad 100 tys. a od 2007r roku łącznie zostało przekazane ponad 2 mln dolarów na pomoc innym.

Zarówno dla UPS Polska jak i UPS GBS odpowiedzialność społeczna jak i dbałość o ekologię stanowi integraną część kultury i misji firmy. Dajemy na cele charytatywne, nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim nasz czas. Jako firma chceliśmy osiągnąć cel postawiony w 2014 w kampanii “20 Million by 2020” – zebranie 20 milionów godzin wolontariackich na całym Świecie do końca 2020 roku. Cel został osiągnięty już w połowie roku 2020. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy przez lata przyczynili się do osiągnięcia tego celu!

CZYTAJ DALEJ about Community
Instagram Click

NIE ŚLEDZISZ NAS? ZOBACZ, CO TRACISZ

Back to Job Navigation (Stories)

Jak dotąd nie obejrzałeś/-aś żadnej z naszych ofert pracy.

Podobne oferty

Przeglądaj wszystkie dostępne oferty pracy