przejdź do głównego tekstu

This site functions best with JavaScript. Please enable JavaScript in your browser to experience all that this site has to offer.

Szukaj ofert pracy

Future you makes a big impact.

KARIERA W UPS

Logistyka to nie tylko systemy, łańcuchy dostaw czy zwyczajna infrastruktura. To zróżnicowany zespół ludzi, którzy z pasją angażują się w misję UPS.
UPS Global Business Services wykracza poza fizyczne normy wysyłkowe. Budujemy relacje z klientami poprzez nasze codzienne wsparcie, by zapewnić im satysfakcję oraz wysoką jakość naszych usług. Wprowadzamy innowacje i usprawnianienia wszystkich procesów – od złożonych międzynarodowych sieci dystrybucyjnych po dostawy do lokalnych firm. Jest to idealna konfiguracja dla Ciebie jako naszego przyszłego pracownika (Future You) – pracowity, innowacyjny, współpracujący i przedsiębiorczy, który jest gotowy, aby zapewnić naszą najwyższą jakość usług miliardom klientów na całym świecie. Dlatego nagrodzimy Cię wspaniałymi korzyściami, wesprzemy Cię gamą programów szkoleniowych i zachęcimy do rozwoju w ramach programu wewnetrznej promocji. Odkryj, jak wygląda Future You.

RÓŻNORODNOŚĆ

Jako globalna firma prowadząca działalność w ponad 220 krajach, zdajemy sobie sprawę z otaczającej nas różnorodności. Ta świadomość pomaga nam dostarczać innowacyjne rozwiązania naszym klientom każdego dnia. Od zasobów biznesowych po rozwój przywództwa kobiet – zachęcamy i wspieramy wszystkich naszych pracowników, aby spotykali się i z łączącą ich pasją dążyli do celów. UPS przestrzega zasad uczciwego traktowania osób oraz rekrutacji, selekcji, szkolenia, promocji i wynagradzania w oparciu o zasługi, doświadczenie i inne kryteria powiązane z pracą. Nie dyskryminujemy żadnego kandydata ze względu na wiek, rasę, religię, płeć, niepełnosprawnosć, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Jako globalna organizacja działająca w ponad 220 krajach, UPS bierze pod uwagę różnorodność na każdym poziomie. Dzięki stosowanym przez nas praktykom etycznym pracownicy mają możliwość rozwoju i odniesienia sukcesu w organizacji. Różnorodność stawiana w centrum wszystkich naszych działań pozwala nam łączyć różne perspektywy i pomagać światu w lepszym funkcjonowaniu dla nas wszystkich.

Lady smiling on the phone

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Zgodnie z filozofią UPS, najcenniejszym aktywem naszej firmy są pracownicy. Koncentrujemy się na rozwoju naszych pracowników, dlatego też przykładamy szczególną wagę do szkoleń. Oferujemy szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne, a także warsztaty organizowane wewnątrz firmy. Każdy pracownik ma również dostęp do portalu UPS University, który oferuje około 11 tysięcy szkoleń zarówno z zarówno z zakresu umiejętności technicznych jak i kompetencji miękkich. Na UPS U możemy także korzystać z biblioteki z licznymi branżowymi pozycjami. Oferujemy dostęp do kursów, książek i filmów opracowanych przez ekspertów z różnych dziedzin. Możliwości rozwoju, które oferujemy naszym pracownikom, poparte są również filozofią „We Promote from Within”. Aż 99% naszej kadry kierowniczej stanowią osoby wyłonione w ramach rekrutacji wewnętrznej. Dzięki temu mamy pewność, że osoby, które nami zarządzają doskonale znają nasze procesy i wartości, jakimi kieruje się UPS. Wśród naszych pracowników znajdujemy również talenty, które promujemy na stanowiska seniorskie, specjalistyczne, liderskie, kierownicze i menadżerskie. Ważnym elementem naszego rozwoju jest zaangażowanie w działalność Komitetów. Funkcjonują u nas Komitet wolontariacki, sportowy, szkoleniowy, innowacyjny, socjalny i wiele innych. Dzięki nim możemy poznawać się nawzajem budując rozległe sieci kontaktów, możemy wymieniać się wiedzą, poszerzać nasze horyzonty i szukać inspiracji do poprowadzenia własnej kariery w satysfakcjonujący nas sposób. Dzięki polityce otwartych drzwi nasi kierownicy i managerowie służą nam radą i pomocą. Spotykamy się regularnie, by omawiać kwestie ważne dla nas i dla całej naszej GBSowej społeczności. Gramy w gry strategiczne, organizujemy panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi, wyjeżdżamy do innych oddziałów, by zobaczyć, jak pracują nasi koledzy.

KOBIETY W LOGISTYCE

Kiedy realizujesz swój potencjał i wykorzystujesz swoje talenty możesz osiagnąć wszystko. Women's Leadership Development (WLD) koncentruje się na rozwoju umiejętności potrzebnych przyszłym liderkom. Realizujemy tę misję poprzez rozwijanie wiedzy, umiejętności i wartości niezbędnych do odważnego wejścia na pozycję lidera w UPS.

Jako globalna inicjatywa WLD skupia silnych, pełnych pasji ludzi, którzy chcą sprawić, by świat działał lepiej dla wszystkich. Dzięki naszej wewnętrznej kulturze promocji, szkoleniom i globalnej skali, kariera w UPS może zabrać Cię gdziekolwiek chcesz.

Zapewniamy wspierające środowisko pracy, które zachęca i umożliwia przyciąganie, rozwój i zatrzymywanie kobiet poprzez tworzenie sieci kontaktów, mentoring, szkolenie, edukację i zaangażowanie społeczne. W naszej kulturze promowania od wewnątrz tylko niebo jest granicą dla Ciebie jako naszego przyszłego pracownika (Future You).

Przeczytaj Kobiety w logistyce (Ang.) – UPS jest dumnym członkiem Platformy do zmian UE

Zobacz, co mówi twoja przyszła koleżanka Elisabeth Rodriguez na temat przywództwa i rozwoju kobiet.

POLITYKA OTWARTYCH DRZWI

UPS stosuje też politykę otwartych drzwi. Każdy pracownik, który odczuwa potrzebę porozmawiania z członkiem kadry zarządzającej, może do niego przyjść, pomijając wszelkie zbędne formalności. Każdy ma możliwość odbycia swobodnej rozmowy z członkiem kierownictwa firmy. Niemniej jednak pracownicy są zobowiązani do przestrzegania pewnej hierarchii. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie profesjonalnych relacji wśród wszystkich pracowników, bez względu na ich kompetencje i zakres odpowiedzialności.

WORK-LIFE BALANCE

Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym pozwala nam łączyć rozwój zawodowy z realizowaniem prywatnych planów i pasji. Działalność w wielu organizacjach wewnątrz firmy daje nam możliwość złapania oddechu i oderwania się na moment od obowiązków, by wraz z innymi pracownikami zaagażować się w życie społeczności lokalnej lub po prostu miło spędzić czas. Również świadomość, że możemy z przełożonymi swobodnie i szczerze porozmawiać, gdy tematy prywatne wymuszają np. wcześniejsze wyjście z pracy, pozwala nam czuć się bezpiecznie i komfotowo. Nasi przełożeni rozumieją nasze potrzeby. Jesteśmy po prostu ludźmi – Mamą, Tatą, Przyjacielem, Córką czy Synem bez względu na pełnione w firmie funkcje.

ATMOSFERA W PRACY

Jednym z atutow UPS jest dobra atmosfera w pracy. Po prostu. Dla nas nie jest to puste korporacyjne hasło. Dla nas dobra atmosfera to pomoc kolegom, szczery uśmiech, zwykła ludzka życzliwość czy miły komentarz po dobrze wykonanej pracy. Dobra atmosfera w pracy to już połowa sukcesu :).

ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE

Misją naszej firmy jest spełnianie potrzeb naszych klientów. Wszyscy pracownicy w pełni wykorzystują swój czas, umiejętności i kompetencje, aby zapewnić naszym klientom wysoki poziom zadowolenia i poczucie, że mają do czynienia z prawdziwymi profesjonalistami. Wiemy, że duża ilość czasu, jaką nasi pracownicy spędzają w pracy, wymaga uznania nie tylko w formie terminowo wypłacanego wynagrodzenia, ale również w postaci świadczeń pozapłacowych. W pełni zdajemy sobie sprawę ze znaczenia równowagi między życiem zawodowym i osobistym, dlatego też chcemy pomóc naszym pracownikom w jej zachowaniu oferując dofinansowanie do kart Benefit MultiSport i Benefit MultiKino.

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas równie ważne. Pracownicy mają więc możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie w GENERALI, w pełni finansowanego przez UPS. Każdemu pracownikowi UPS przysługuje także dostęp do prywatnych usług medycznych oferowanych przez placówki Grupy Lux Med, nasz pakiet jest w pełni finansowany przez pracodawcę. Natomiast osoby udające się w podróż służbową za granicę objęte są Programem SOS.

Myślimy także o przyszłości naszych pracowników. Oferujemy pracownikom dodatkowe świadczenie, jakim jest możliwość przystąpienia do sponsorowanego przez UPS programu emerytalnego (PPE). Każda osoba jest dla nas cenna w dłuższej perspektywie czasowej – bardzo ważne jest, byśmy czuli się bezpiecznie nie tylko dzisiaj, ale także jutro.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Dla Spółki UPS odpowiedzialność społeczna oznacza więcej niż banalne wypisanie czeku. Wolontariat pracowniczy od lat był i jest integralną częścią kultury naszej firmy.

Naszą działalność biznesową prowadzimy w sposób zrównoważony. Dążymy do tego, aby zachować równowagę pomiędzy sukcesem ekonomicznym a odpowiedzialnością społeczną i dbałością o środowisko.

Fundacja UPS utworzona w 1951 roku, jest narzędziem charytatywnej działalności Spółki. Cele Fundacji są niezmienne: chcemy podnosić jakość życia w społecznościach, w których mieszkamy i pracujemy. Fundacja UPS dedykuje swoją pomoc oraz finasuje globalne programy filantropijne, wszedzie tam , gdzie jest taka potrzeba.

To właśnie nasi Pracownicy, którzy bezpośrednio stykają się z potrzebami społeczności, w których na co dzień mieszkają i pracują, wskazują cele Fundacji UPS.

Miniony rok był rekordowy, jeżeli chodzi o wolontariat. Pracownicy UPS Polska i ich bliscy, łącznie 800 osob, przepracowało ponad 8400 godzin. Wolontariusze UPS chętnie angażują się w działania na rzecz pomocy dzieciom z placówk opiekunczych, pomocy ludziom starszym i zwierzetom. Od lat wspólpracujemy z Fundacją Jurka Owsiaka „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Działania wolontaraickie dotyczą również kwestii ekologicznych. W ramach globalnego programu „20 mln drzew do 2020r”, UPSers na całym Świecie i w Polsce sadzą drzewa w strefach leśnych i parkowych.

Członkowie Komisji Ambasadorów, która działa w UPS Polska, nadzorują realizację projektów wolontariackich. Średnio w ciągu roku realizujemy około 25 projektów wolontariackich w całej Polsce. Ważnym komponenterm działalności filantropijnej jest dedykowane wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących organizacji non-profit. Rocznie przekazujemy ponad 100 tys. a od 2007r roku łącznie zostało przekazane ponad 2 mln dolarów na pomoc innym.

Działania wolontriackie prowadzimy przez cały rok, jednakże Miesiąc Wolontriatu, zaczynajacy się we wrześniu i jest przysłowiową „wisienką na torcie”. W tym okresie ponad 400 tys. UPSers na całym Świecie anagżuje się cały sercem w pomoc innym.

UPS Global Business Services kultywuje tradycję wolontariatu, dzięki czemu co roku setki GBSersów z Wrocławia i Łodzi angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Dzięki naszemu wsparciu dziesiątki organizacji otrzymały granty pieniężne. Pozwoliło to na przeprowadzenie remontów, zapewnienie rozrywki podopiecznym lub po prostu wsparło codzienne funcjonowanie tych pożytecznych miejsc.

Nasi wolontariusze angażują się między innymi we wspieranie fundacji i instytuacji takich jak rodzinne domy dziecka, domy samotnej matki, schroniska dla zwierząt. Od wielu lat współpracujemy między innymi z fundacją Słonie na Balkonie, z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu, DKMS i wieloma innymi instytucjami. Bierzemy również czynny udział w charytatywnych akcjach takich jak np. Bieg Firmowy czy oddawanie krwi, prowadzimy liczne zbiórki m.in. środków czystości, materiałów szkolnych, darów dla schronisk dla zwierząt, angażujemy się w działania proekologiczne, jak Sprzątanie Świata i organizujemy kiermasze charytatywne. W 2019 roku w wolontariat w UPS GBS Polska zaangażowało się łącznie 960 pracowników, którzy poświęcili łącznie 3000 godzin na niesienie pomocy potrzebującym. Dzięki wolontariatowi udało nam się zdobyć około 43 tys. zł grantu, który mogliśmy przekazać najbardziej potrzebującym organizacjom.

Zarówno dla UPS Polska jak i UPS GBS odpowiedzialność społeczna jak i dbałość o ekologię stanowi integraną część kultury i misji firmy. Dajemy na cele charytatywne, nie tylko pieniądze, ale nasz czas - jako firma chcemy osiągnąć 20 milionów godzin wolontariatu na całym Świecie do końca 2020 roku.

CZYTAJ DALEJ about Community

DODATKOWE ŚWIADCZENIA

 • STABILNE WARUNKI ZATRUDNIENIA

  Wierzymy, że stabilne zatrudnienie to idealny początek przygody z nowym pracodawcą. Wszyscy Pracownicy UPS Global Business Services są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

 • STABILNE WARUNKI ZATRUDNIENIA

  Wierzymy, że stabilne zatrudnienie to idealny początek przygody z nowym pracodawcą. Wszyscy Pracownicy UPS Global Business Services są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

 • PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

  Wszyscy nasi Pracownicy od początku swojego zatrudnienia objęci są programem prywatnej opieki medycznej. W zakresie świadczonych usług znajdują się m.in.: bezpłatne konsultacje specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz szczepienia.

 • PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

  Wszyscy nasi Pracownicy od początku swojego zatrudnienia objęci są programem prywatnej opieki medycznej. W zakresie świadczonych usług znajdują się m.in.: bezpłatne konsultacje specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz szczepienia.

 • UBEZPIECZENIE NNW

  Każdy nasz Pracownik od początku zatrudnienia ma możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia NNW, którego składka w całości pokrywana jest przez UPS.

 • UBEZPIECZENIE NNW

  Każdy nasz Pracownik od początku zatrudnienia ma możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia NNW, którego składka w całości pokrywana jest przez UPS.

 • KARTA MULTISPORT/ KARTA MULTIBILET

  UPS Global Business Services oferuje dofinansowanie do karty MultiSport dla każdego Pracownika już od pierwszego miesiąca zatrudnienia. Pracownicy mogą także skorzystać z kwartalnego programu MultiBilet i uzyskać dofinansowane bilety do kina.

 • KARTA MULTISPORT/ KARTA MULTIBILET

  UPS Global Business Services oferuje dofinansowanie do karty MultiSport dla każdego Pracownika już od pierwszego miesiąca zatrudnienia. Pracownicy mogą także skorzystać z kwartalnego programu MultiBilet i uzyskać dofinansowane bilety do kina.

 • PROGRAM PROMOCJI

  Oferujemy naszym Pracownikom nieograniczone możliwości rozwoju, poparte filozofią „We Promote from Within”. Aż 99% naszej kadry kierowniczej stanowią osoby wyłonione w ramach awansu wewnętrznego.

 • PROGRAM PROMOCJI

  Oferujemy naszym Pracownikom nieograniczone możliwości rozwoju, poparte filozofią „We Promote from Within”. Aż 99% naszej kadry kierowniczej stanowią osoby wyłonione w ramach awansu wewnętrznego.

 • PLAN EMERYTALNY (PPE)

  Masz również możliwość przystąpienia do bardzo korzystnego Planu Emerytalnego (PPE), którego koszty pokrywa w całości UPS. To jest nie tylko dobry sposób na zadbanie o swoją przyszłość, ale również pomysł na oszczędności.

 • PLAN EMERYTALNY (PPE)

  Masz również możliwość przystąpienia do bardzo korzystnego Planu Emerytalnego (PPE), którego koszty pokrywa w całości UPS. To jest nie tylko dobry sposób na zadbanie o swoją przyszłość, ale również pomysł na oszczędności.

 • LOKALIZACJA W SERCU WROCŁAWIA I ŁODZI ORAZ NA WARSZAWSKIEJ WOLI

  Nasze Centrum Usług Biznesowych Global Business Services znajduje się we Wrocławiu w odległości 3 minut spacerem od Ostrowa Tumskiego, oraz 10 minut od wrocławskiego Rynku. Biuro w Łodzi mieści się 10 minut spacerem od słynnej ulicy Piotrkowskiej.Natomiast w stolicy nasze biuro UPS Polska znajduje się 500 metrów spacerem od stacji metra na warszawskiej Woli.

 • LOKALIZACJA W SERCU WROCŁAWIA I ŁODZI ORAZ NA WARSZAWSKIEJ WOLI

  Nasze Centrum Usług Biznesowych Global Business Services znajduje się we Wrocławiu w odległości 3 minut spacerem od Ostrowa Tumskiego, oraz 10 minut od wrocławskiego Rynku. Biuro w Łodzi mieści się 10 minut spacerem od słynnej ulicy Piotrkowskiej.Natomiast w stolicy nasze biuro UPS Polska znajduje się 500 metrów spacerem od stacji metra na warszawskiej Woli.

 • DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU OKULARÓW

  Zwrócimy Ci częściowe koszty, które poniosłeś w trakcie zakupu okularów.

 • DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU OKULARÓW

  Zwrócimy Ci częściowe koszty, które poniosłeś w trakcie zakupu okularów.

 • PLATFORMA E-LERNINGOWA UPS UNIVERSITY

  Gwarantujemy Ci dostęp do portalu, na którym możesz korzystać z biblioteki z licznymi branżowymi pozycjami oraz rozwijać umiejętności twarde i miękkie. Otrzymasz dostęp do kursów, książek i filmów opracowanych przez ekspertów; będziesz mógł zarządzać swoim procesem uczenia się i nabywania nowych kompetencji.

 • PLATFORMA E-LERNINGOWA UPS UNIVERSITY

  Gwarantujemy Ci dostęp do portalu, na którym możesz korzystać z biblioteki z licznymi branżowymi pozycjami oraz rozwijać umiejętności twarde i miękkie. Otrzymasz dostęp do kursów, książek i filmów opracowanych przez ekspertów; będziesz mógł zarządzać swoim procesem uczenia się i nabywania nowych kompetencji.

 • PROGRAM ONBOARDINGOWY

  Rozumiemy, że rozpoczęcie nowej pracy to wydarzenie, które może być stresujące. Chcemy, abyś czuł się jak najlepiej w UPS, z tego względu każdy nowy pracownik jest objęty programem onboardingowym. Dzięki temu programowi poznasz kulturę i zasady panujące w UPS GBS oraz gładko przejdziesz proces wdrożenia. W końcu jesteśmy znani z dobrej atmosfery u nas panującej, więc witaMY w zespole!"

 • PROGRAM ONBOARDINGOWY

  Rozumiemy, że rozpoczęcie nowej pracy to wydarzenie, które może być stresujące. Chcemy, abyś czuł się jak najlepiej w UPS, z tego względu każdy nowy pracownik jest objęty programem onboardingowym. Dzięki temu programowi poznasz kulturę i zasady panujące w UPS GBS oraz gładko przejdziesz proces wdrożenia. W końcu jesteśmy znani z dobrej atmosfery u nas panującej, więc witaMY w zespole!"

Back to Job Navigation (Benefits)

Instagram Click

NIE ŚLEDZISZ NAS? ZOBACZ, CO TRACISZ

Jak dotąd nie obejrzałeś/-aś żadnej z naszych ofert pracy.

Podobne oferty

Przeglądaj wszystkie dostępne oferty pracy